Перейти до вмісту
Home » Квартальні комітети міста

Квартальні комітети міста

  • від

Відповідно до чинного законодавства квартальні комітети – це виборні органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах, села, селища, міста, є підзвітними, підконтрольними та відповідальними перед міською радою та жителями, які їх обрали. Правові засади діяльності органів самоорганізації населення визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування України», Законом України «Про органи самоорганізації населення» та ін. нормативно-правовими актами.

Міська рада своїм рішенням від 30.11.2007 року № 513 дала дозвіл на створення 50 органів самоорганізації населення – квартальних комітетів міста Олександрії, визначивши території їх дії.


Основними завданнями квартальних комітетів міста є:
– Створення умов для участі жителів міста у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України.
– Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг.
– Участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.
Згаданим рішенням квартальним комітетам у межах території їх діяльності надані такі власні повноваження:
1. Представляти разом з депутатами інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, міста у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;
2. Сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;
3. Вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;
4. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;
5. Організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;
6. Здійснювати контроль за якістю надання громадянам, які проживають у жилих будинках на території діяльності органу самоорганізації населення, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих будинках ремонтних робіт;
7. Надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;
8. Організовувати допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;
9. Надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;
10. Сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;
11. Розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;
12. Вести облік громадян за віком у межах території діяльності квартального комітету;
13. Сприяти депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;
14. Інформувати громадян про діяльність квартального комітету, організовувати обговорення проектів його рішень з найважливіших питань.


Голови квартальних комітетів наділені компетенцією щодо:
• погодження клопотань юридичних та фізичних осіб про надання земельних ділянок для комерційних цілей за рахунок земель запасу та до клопотань про зміну цільового призначення земельних ділянок;
• видачі довідок про склад сім’ї, про проведення поховання, про наявність присадибних ділянок та утримання підсобного господарства, довідок про отримання твердого палива через управління праці та соціального захисту населення, довідок про підтвердження постійного проживання спадкоємців із спадкодавцем на час відкриття спадщини.
Довідки, що видаються головами квартальних комітетів, повинні обов’язково мати такі реквізити: дата видачі, вихідний номер, штамп, та завіряються печаткою управління справами міської ради.
Секретар міської ради координує взаємодію міської ради з органами самоорганізації населення.
Управління забезпечення діяльності міської ради (пр. Леніна, 59, каб. 315, тел. 7-22-75) відповідно до свого Положення здійснює правове, організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів самоорганізації населення.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *